(privacy policy/GDPR)

Gebruiksvoorwaarden van de website van KBT nv

WhiteRhino is een handelsmerk van KBT nv.

Privacybeleid

KBT nv waardeert uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website. We willen duidelijk maken wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u verstrekt en vinden het belangrijk dat u onze website met een gerust hart kunt bezoeken.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, waaronder uw e-mailadres, worden als volgt gebruikt:

  • De gegevens die u ons verstrekt om informatie te krijgen van KBT nv (bv. in het kader van een aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) wordt opgeslagen zodat we uw informatieaanvraag kunnen behandelen.
  • De informatie die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie wordt met de grootste voorzichtigheid bewaard en behandeld.
  • De persoonsgegevens die u ons stuurt worden pas veilig verwerkt als ze langs onze firewall (beschermingsfilter) raken. Wees voorzichtig bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.
  • De bewaarde gegevens worden ook gebruikt voor interne analyses van het verkeer op onze website, en dit om onze site te optimaliseren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws aangaande KBT nv en zijn producten. Neem contact met ons op als u wenst dat uw gegevens niet (meer) worden gebruikt.
  • Wij verkopen noch verstrekken uw persoonlijke gegevens aan derden die geen deel uitmaken of een directe partner zijn van KBT nv.

Op onze website vindt u links naar websites die geen deel uitmaken van KBT nv. KBT nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacymaatregelen van deze websites. Alle persoonlijke gegevens die wij ontvangen, worden bewaard in een bestand. Eigenaar: KBT nv, Hemelrijken 8, 2890 Sint-Amands, België. Deze gegevens worden gebruikt voor de promotie van de producten van KBT nv. U hebt het recht tot toegang en correctie met betrekking tot deze gegevens. Meer informatie: Openbaar register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van deze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten. Door deze website te bezoeken en te raadplegen stemt u volledig en zonder voorbehoud in met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

Auteursrechtaanduiding

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd; deze rechten berusten bij KBT nv of zijn leveranciers en partners. Alle rechten voorbehouden. De informatie op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluidsfragmenten) mag niet worden gekopieerd, overgedragen, verdeeld of bewaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBT nv, tenzij anders vermeld. Wijzigingen van de inhoud van de website zijn ten strengste verboden. Delen van de website bevatten illustraties die expliciet auteursrechtelijk beschermd zijn door de leveranciers.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook ontleend worden aan de informatie op deze website. KBT nv is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites die u bezoekt via deze website. Links worden aangeboden als een dienst, wat niet betekent dat KBT nv verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of zulke websites virussen of ander beschadigend materiaal bevatten. Wij kunnen informatie op deze website wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of goedkeuring.

Opmerkingen, vragen en suggesties

KBT nv wenst geen strikt vertrouwelijke of specifiek gerichte informatie te ontvangen langs deze website. Alle informatie die u verstrekt (suggesties, ideeën en andere) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, onverminderd de voorwaarden van het bovenstaande privacybeleid aangaande uw persoonlijke gegevens. Door KBT nv materialen te sturen geeft u het bedrijf het onbeperkte en onherroepelijke recht om deze informatie te gebruiken, tonen, wijzigen, behandelen, openbaar te maken en wettelijk vast te leggen. KBT nv heeft bovendien het recht om vrij ideeën en technieken toe te passen die u ons verstrekt. KBT nv heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. KBT nv is bereikbaar voor suggesties en opmerkingen. U kunt ons ook klachten over bepaalde tekst of illustraties overmaken.

Algemeen

Het staat KBT nv vrij om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door ze opnieuw op deze website te plaatsen. De gebruiksvoorwaarden zijn opgemaakt in en vallen juridisch onder het land van vestiging van KBT nv, België; alle geschillen vallen onder het Belgische rechtsgebied. Als een bevoegde rechtbank beschikt dat een bepaald deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, wordt het desbetreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wettelijk van kracht blijven.

Cookiesbeleid

Om onze websites beter aan te passen aan uw behoeften en wensen, maakt KBT.be gebruik van cookies. U heeft de optie om cookies te weigeren. Indien u ze weigert, willen wij u graag informeren over het feit dat bepaalde delen van onze website niet naar behoren zullen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zult hebben tot bepaalde diensten die we op deze website bieden.

Indien u uw cookieinstellingen niet verandert en kiest voor ‘Doorgaan’, dan zal KBT.be aannemen dat u toestemt om onze cookies aan te nemen.

Hieronder bieden we u meer informatie over cookies in een overzichtelijke Q&A-indeling.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand welke de server van de site die u bezoekt bewaart in uw webbrowser of uw computer of uw mobiele apparaat, zoals een smartphone, iPhone, iPad en dergelijke. Een cookie bevat een code die alleen kan worden gelezen door de server die de cookie geplaatst heeft. De server heeft daarom geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Waar bestaat een cookiebestand uit?

Een cookiebestand bestaat uit:

  • De naam van de server welke het cookiebestand heeft geplaatst
  • Een aangegeven vervaldatum
  • Een unieke numerieke code

Waar worden cookies voor gebruikt?

Door cookies te gebruiken maken wij uw browse-ervaring als bezoeker van onze website zo optimaal mogelijk. Met gebruik van cookies kunt u ook makkelijker en sneller navigeren tussen verschillende delen van de website, door de inhoud van onze website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, zoals uw taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies vinden?

Cookies worden geplaatst in een speciale map van uw browser op uw computer of uw mobiele apparaat.

'Wat is een 'Session cookie'?

Deze cookie heeft als functie het herkennen van uw browser tijdens uw bezoek aan onze websites.

Wat is een 'Permanent cookie'?

Deze cookie heeft als functie het herkennen van uw browser voor terugkerende bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

U zult merken dat bepaalde delen van onze websites niet goed functioneren als u de benodigde cookies heeft geblokkeerd. KBT.be gebruiks dergelijke cookies bijvoorbeeld voor het invullen van een contactgegevensformulier of om u toegang te geven tot deelname in discussies op onze blogs. KBT.be maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u probeert in te loggen op uw persoonlijke account. We gebruiken deze cookies om uw identiteit op een veilige manier te kunnen controleren en om u toegang te verlenen tot de persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld.

Wat zijn 'Functional cookies'?

Zoals de naam suggereert, zorgen deze cookies ervoor dat onze websites optimaal functioneren. Zo ervaart u een zo aangenaam en persoonlijk bezoek als mogelijk is op onze websites. KBT.be maakt gebruik van deze ‘functionele cookies’ om uw persoonlijke voorkeuren te ‘onthouden’, zodat u niet dezelfde communicatie hoeft te herhalen bij vervolgbezoeken, bijvoorbeeld voor het nemen van een bepaalde actie.

Wat zijn 'Performance cookies'?

KBT.be maakt gebruik van ‘prestatiecookies’ om vast te stellen hoe u onze websites gebruikt, met als doel het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan elke pagina bijhouden of de meestgebruikte taalvoorkeur van bezoekers op de site vaststellen.

Wat zijn 'Third Party cookies'?

Dit zijn cookies die worden bewaard door advertenties die afkomstig zijn van derden die verschijnen op de websites van KBT.be. Deze hebben als doel het aanpassen van de advertenties en/of inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze cookies alleen zien indien u ze niet blokkeert. Wanneer u cookies van derden toepast, hebben noch KBT.be noch de adverteerders (derde partij) toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wat is 'Embedded content'?

KBT.be kan u naar andere sites verwijzen middels een klikbare link. Deze link neemt u naar de website van een andere organisatie. Het kan gebeuren dat de website waar u naar wordt verwezen ook gebruik maakt van cookies. KBT.be raadt u aan om de gebruiksvoorwaarden die staan vermeld op de desbetreffende website te raadplegen, zodat u uzelf in kennis kunt stellen van hun privacy- en cookiesbeleid.

Hoe kan ik deze cookies beheren?

U kunt uw eigen cookies beheren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen naargelang uw persoonlijke voorkeuren. U kunt altijd cookies verwijderen die zijn geplaatst en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

De website hieronder geeft u een overzicht van de meestgebruikte browsers om u te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: www.aboutcookies.org

Einde van deze gebruiksvoorwaarden.